SEM System för sökmotoroptimering
och andra typer av digital marknadsföring

Systemintegration bra vid SEM system

För ett företag som sysslar med SEM är det viktigt att alla system fungerar som de ska. Det är också viktigt att dessa system är kopplade på ett sånt sätt så ifall det uppstår problem, inte belastar hela systemet, utan endast den specifika delen av SEM-systemet. För att lösa denna sortens problem är det bästa att koppla alla system via systemintegration, för att på så sätt få mer kontroll. Med systemintegration menas förstås modern integration, inte den typen som var populär förut. 

Det gamla sättet att integrera system gick ut på att koppla system med varandra direkt, det vill säga hade man ju fler system man hade desto fler kopplingar behövde göras. Varje gång man lade till ett nytt system eller bytte ut ett gammalt, var man tvungen att koppla allt kvarvarande system till det nya systemet. Detta var både tidskrävande och medförde merarbete. Framförallt medförde det stora problem när ett av systemen låg nere, då alla kopplingar gjorde det svårare att pinpointa exakt vilket system det var som hade släckts ner.

Det nya sättet att systemintegrera är ljusår bättre än föregångaren. Istället för att koppla allt mellan varandra, kopplas allt till en central punkt. Detta gör så att integrationen endast behöver lika många kopplingar som antalet system. Det gör också att medarbetare får mycket större kontroll på hela flödeschemat. Uppstår det problem med ett av systemen kan medarbetare enkelt se vilket av de det är som krånglar. Det gör att problemet kan tas omhand om mycket fortare än vad de annars hade kunnat göra.

 

Andra yrkesgrupper som har användning av systemintegration är företag som sysslar med försäljning på internet. Dessa företag kan integrera system som hanterar leverans, orderantal, löner, returer, lagersaldo och mycket mer.  Det skulle kunna öka deras försäljningssiffror samtidigt som det drar ner på onödig arbetsid som består av att hitta fel i systemet eller har med lager/leverans att göra.